Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
 Η εικόνα έρχεται απ΄αρχής, ξένη, όπως το φως έρχεται από τον Ηλιο. Από εκεί πηγάζει και η παρεξήγηση του αντιστρόφου ειδώλου που υιοθέτησε η Αναγέννηση, γιατί αντέστρεψε τα κάτω πάνω, δηλαδή την επιθυμία του ανθρώπου, ως τέλος, και του έδωσε το τέλειο σύστημα οράσεως που οδηγεί προοπτικά στο αιδοίο της απολαύσεως που είναι όμως από το άδειο μάτι σε σάρκα και  όχι την όραση που διακρίνει τους λόγους στην ψυχή ,  δηλαδή μια ερωτική κίνηση προς τα ωραία κρυμμένα της κοινής μας φύσεως(στους Ελληνες η αρμονία δεν είναι αυτοσκοπός και δεν είναι συνέπεια, λόγου της παθητικότητας του Νου έναντι της πλάσεως όπως έγινε στην Ανατολή, αλλά ο Νους οδηγεί άρμα και θεωρεί, ζητώντας το Αγαθό το πέραν της πλάσεως) και που ασφαλώς γίνεται με κάποια κίνηση, όχι ασφαλώς αυτήν της Χ (του αντιστρόφου ειδόλου, σε σκοτεινό θάλαμο) που αποκλείει την όραση, αφού τελείται οριζόντια, αλλά εκείνη της θεωρίας, της πτήσεως, που επιστρέφωντας, εμφανίζεται στον θόλο του ματιού ως προσανατολισμός , σαν φωτεινό άστρο, αποκαλυπτικά και όχι αυτονόητα λόγο κάποιου ωραίου συστήματος. Τί είναι η εικόνα όμως;  Η εικόνα δείχνει ξένη απολύτως του τόπου στον οποίον παρουσιάζεται. Δηλαδή δίδεται φιλάνθρωπα, είναι δώρο Θεού. Αυτή η παράσταση νίκης μοιάζει με τα άστρα που σβήνουν το έρεβος με το φως, γιατί με το φως αυτό παρίστανται στον ουράνιο θόλο. Έτσι και η Εικόνα ως όχημα φέρον φως έλκει τις αισθήσεις. Γιατί όταν η Εικόνα παρίστανται στον Νου, τότε ο άνθρωπος θαυμάζει και κατακλύζωντας τον όλον, κατεβαίνει, και το γέννημα (ειδος, δηλαδή αυτό που ο Νους είδε) ενσαρκώνεται και εμφανίζεται προς όλους ως σχήματα και χρώματα, σαν μία όμως φόρμα, δηλαδή έτσι προσλαμβάνεται από τον άνθρωπο. Αυτή η μία φόρμα αποτελεί και το είδος, τον νόημα θα λέγαμε, και αποτελεί το λίκνο αυτού του άρματος. Μυθολογικά θα την ονομάζαμε ωραία, ως ουράνια πομπή. Αλλά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ειδωλολατρεία αν δεν ακολουθήσουμε τα ίχνη καταγωγής της.

Υ.Γ. Το κείμενο αυτό δεν αναφέρεται στην Βυζαντινή Τέχνη, οπού είναι εργο Αγίων.

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΔΟΣΙΑΗ συνέντευξη αυτή δόθηκε στο καφέ των τεχνών "Βάμμα Νυκτός", στον Βόλο, με αφορμή την έκθεση ζωγραφικής που παρουσιάζεται εκεί από τον Γ. Κουρκούβελο από 1-31 Μαρτίου 2012.


https://vimeo.com/39300120

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

"Κατεδικάσθην αθώος ων εις θάνατον.."

Σεβαστοί μου γονείς, προσφιλή μου σύζυγος, τέκναμου αγαπητά, λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Κατεδικάσθην αθώος ων εις θάνατον, ήτο θέλημα Θεού, διά τούτο και εγώ δεν λυπούμαι, και σεις μη λυπηθήτε.
Εχω πίστιν, ότι θα συναντηθούμε εις την άλλην ζωήν.
Σας στέλλω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου. Εν όσω ζείτε να με μνημονεύετε.
Αντιόπη, ο Θεός δεν με ηξίωσε να γηροκομήσω τους γονείς, το έργον τούτο το αφήνω μόνον εις σε.
Διά σε και διά τα τέκνα μας είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός. Να μην λυπηθής και αγανακτήσεις εναντίον του θελήματος του Θεού.
Εάν επιζήσετε της καταιγίδος αυτής, να πάτε στους γονείς μας κοντα και να γράψεις δε και στον Φώτιον και τον Χρύσανθον την παράκλησή μου, όπως λάβουσιν υπό την μέριμναν των την Ιουλίαν και την Χρυσάνθην.
Τη βεργέτα και το ωρολόι μου παρέδωσα εις τον κ. Π. Βαλιούλην να σε φέρει. Τα ρούχα μου θα διαμοιρασθούν εδώ.
Πήρα την τελευταία σου επιστολήν και είμαι ήσυχος εν τη φυλακή.
Εξομολογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνησα. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος.
Επιθυμώ να μην κλαύσητε πολύ.
Ο Θεός μαζί σας
Σας φιλώ όλους εκ ψυχής
Ο ιδικός σας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΝΟΓΛΟΥ

Φυλακές Αμάσειας
Δευτέρα 6 Οκτωμβρίου 1921