Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Πότε φθάνει, Γέροντα, ο άνθρωπος στην θέωση;

Πότε φθάνει, Γέροντα, ο άνθρωπος στην θέωση;
– Όταν έρθη μέσα του η θεία Χάρις.
– Τότε έχει χαρά μέσα του;
\– Έχει μέσα του όχι μόνο χαρά, αλλά και πολλή αγάπη, ταπείνωση, παρηγοριά, σιγουριά. Έχει τις ιδιότητες του Θεού και γι᾿ αυτό έρχεται μέσα του η Χάρις του Θεού.
– Γέροντα, τί θα πή: «Θεός θεών»1;
– «Θεοί εστε και υιοί Υψίστου πάντες»2, δεν λέει ο Δαβίδ; Ο άνθρωπος είναι πλασμένος «κατ᾿ εικόνα» Θεού, άρα ο Θεός είναι Θεός των θεών, δηλαδή των ανθρώπων. Ο άνθρωπος πρέπει να θεωθή. «Κατ᾿ εικόνα» Θεού είμαστε όλοι οι άνθρωποι, αλλά πόσοι βρισκόμαστε στον δρόμο προς το «καθ᾿ ομοίωσιν»;
Όσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο δεν μοιάζουμε με τον Θεό, τόσο δηλαδή απομακρυνόμαστε από το «καθ᾿ ομοίωσιν».
Για να ομοιάση ο άνθρωπος με τον Θεό, πρέπει να ζη σύμφωνα με τις εντολές του Θεού κάνοντας δουλειά στον εαυτό του.
Έτσι καθαρίζεται από τα πάθη και αποκτάει αρετές, και τότε δεν είναι μόνον «κατ᾿ εικόνα» Θεού, αλλά περνά στο «καθ᾿ ομοίωσιν», γιατί ενεργεί μέσα του η Χάρις του Θεού.

Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Ε’ «Πάθη και Αρετές» ‐ 81

1 Ψαλμ. 49, 1.
2 Ψαλμ. 81, 6.
 https://www.facebook.com/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85-1566462536930889/?fref=photo


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου