Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; .... ὑπόμεινον τὸν Κύριον· ἀνδρίζου, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία σου, καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον. Ψαλμός 26,1-14

Φωτογραφία του χρήστη Εκκωφαντική Σιωπή.
https://www.facebook.com/ekkofantikisiopi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου