Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης: Μάθε να προσεύχεσαι.

Φωτογραφία του Γρηγόριος Σιμάκος.

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης: Μάθε να προσεύχεσαι. Βίαζε τον εαυτόν σου εις την προσευχήν. Κατά αρχάς θα εύρης δυσκολίαν , ύστερον όμως όσον περισσότερον βιάζης τον εαυτόν σου , τόσον ευκολώτερον θα προσεύχεσαι. Εις την αρχήν όμως είναι πάντοτε αναγκαίον να βιάζη κανείς τον εαυτό του.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2150140725264204&set=gm.1795088587264607&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου