Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Άγιος Συμεὼν ο Νέος Θεολόγος: Καί ἄν χίλια χρόνια ζήσωμε στήν γῆ, ποτέ δέν θά μπορέσωμε τέλεια νά κατανοήσωμε τήν μετάνοια, ἀλλά ὀφείλομε καθημερινά νά βάζωμε ἀρχήν εἰς αὐτήν καί νά ἀγωνιζώμεθα.

Φωτογραφία του Γρηγόριος Σιμάκος.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2151157645162512&set=gm.1796562873783845&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου