Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Ουφολογία ως σωτηριολογική θρησκεία (1)


Ουφολογία ως σωτηριολογική θρησκεία α
Του Ernst Benz, από το βιβλίο:
Ausserirdische WeltenVon Kopernikus zu den Ufos (Εξωγήινοι κόσμοι, Από τον Κοπέρνικο μέχρι τα ούφο), Aurum VerlagEdition 2000


«Ακοή ακούσετε και ου συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου, και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν, μήποτε ίδωσι τοις οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσι και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι, και ιάσομαι αυτούς» (Ματθ. 13, 14-15)
Η εξάπλωση τής κοπερνίκειας εικόνας για τον κόσμο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα τού δυτικού κόσμου, έχει κατά τις τελευταίες δεκαετίες οδηγήσει σε ένα μοναδικό στην ιστορία τών θρησκειών φαινόμενο: την εμφάνιση της ουφολογίας, δηλαδή την εμφάνιση μιας νέας θρησκείας, η οποία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της επιστημονικής κοσμοθεωρίας. Η θρησκεία αυτή βασίζεται στην πίστη πως θα έρθουν κάτοικοι πλανητών που βρίσκονται σε άλλα ηλιακά συστήματα, και οι οποίοι επιζητούν την επικοινωνία με τους κατοίκους της γης μας, ή την έχουν ήδη πραγματοποιήσει. Επειδή οι μαρτυρίες για τέτοιου είδους επαφές με κατοίκους άλλων άστρων, εμφανίζονται για πρώτη φορά κατά την δεκαετία του ’50, φαίνεται πως πράγματι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο νέου είδους. Το φαινόμενο αυτό έχει παρουσιασθεί ως τέτοιο (νεοφανές) με όλα τα μέσα εντυπωσιασμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν παρατηρήσουμε όμως το φαινόμενο καλύτερα, θα διαπιστώσουμε πως η ουφολογία έχει λάβει την θέση η οποία τής έχει ετοιμασθεί εδώ και καιρό  στα πλαίσια τής μετά-κοπερνίκειας εικόνας του κόσμου. Η εξάπλωση τής κοπερνίκειας κοσμοθεωρίας επιδεικνύει από την αρχή θρησκευτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θυμίζουν την σημερινή ουφολογία. Ήδη ο Newton προσπαθούσε να ενώσει την αστρονομική του κοσμοθεωρία με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, θεωρώντας τα άστρα τών άλλων συστημάτων ως την κατοικία των μακαρίων. ΣτονΚαντ, οι επιστημονικές σκέψεις μεταβαίνουν άμεσα σε θεολογικές θεωρήσεις περί των πλανητών ως φυτώρια και σχολεία των πνευμάτων, τα οποία μετεκπαιδεύονται εκεί, ευρισκόμενα στον δρόμο προς την τελειότητα. Ο σπόρος τού θρησκευτικού οράματος μεγαλώνει σε πολλούς αστρονόμους μεταξύ του 16ου και 18ουαιώνα, πάνω στον βλαστό τής επιστημονικής έρευνας. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, φτάνει δε μέχρι τον πρωτοπόρο τής πυραυλικής επιστήμης και της τεχνολογικής κατάκτησης τού διαστήματος, τον Hermann Julius Oberth, που είναι ένας ένθερμος υποστηρικτής τής θεωρίας πως τα ufo είναι εξωγήινα. Η ουφολογία λοιπόν ως θρησκεία, έχει από την αρχή τής εμφάνισης τής κοπερνίκειας κοσμοθεωρίας, την ετοιμασμένη θέση εντός τού νέου συστήματος. Χρειάστηκε όμως η απρόβλεπτη ανάπτυξη της μοντέρνας τεχνολογίας, για να προκαλέσει την επιταχυνόμενη ανάπτυξη τής θρησκευτικής ερμηνείας τής νέας εικόνας για τον κόσμο.
Η θρησκεία αυτή είναι στις απαρχές της το προϊόν τού ενδιαφέροντος που η αμερικάνικη κοινή γνώμη επέδειξε προς τους «ιπτάμενους δίσκους». Αυτό το ενδιαφέρον οδήγησε στην ίδρυση πολλών συλλόγων, που ασχολούνται με την μελέτη τού φαινομένου των ufo. Μερικοί από τους συλλόγους έχουν την μορφή θρησκευτικών κοινοτήτων, και είναι εν μέρει τοπικοί, εν μέρει όμως έχουν την μορφη συνδέσμων που εκπροσωπούνται σε κάθε πολιτεία τής βόρειας Αμερικής. Η θρησκεία αυτή εκδηλώνεται επίσης με την πληθώρα εξειδικευμένων περιοδικών, όπως και ένα ανερχόμενο κύμα εκδόσεων, με μεγάλο αναγνωστικό κοινό. Για τον λόγο αυτό εκδίδονται κυρίως βιβλία τσέπης, σε δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, που πωλούνται σε όλα τα περίπτερα.
Το ενδιαφέρον εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα: υπάρχουν κοινότητες και σύνδεσμοι ειδικών, που ασχολούνται με την καθαρά επιστημονική παρατήρηση τού φαινομένου. Σε αυτές τις οργανώσεις ανήκουν και υπηρεσίες τής πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τα περιοδικά, που εν μέρει έχουν ένα καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα. Παράλληλα υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία, που ασχολείται με κοσμοθεωρητικές, θρησκευτικές και απόκρυφες πτυχές τού φαινομένου των ufoΤο έδαφος στο οποίο ζει και αυξάνει η πίστη στα ufo, σχηματίζεται από την απέραντη science fiction βιβλιογραφία. Η γραμματεία αυτή καταπιάνεται με την συνάντηση και αντιμετώπιση της γής μας με τους «πλανητικούς», τούς κατοίκους άλλων άστρων, άλλων ηλιακών συστημάτων, με την βοήθεια γήινων «επαφών». Η σημαντικότερη συμβολή τής βιβλιογραφίας αυτής συνίσταται στο ότι ενισχύει την εντύπωση, πως τα προβλήματα τής επικοινωνίας με μακρινά ηλιακά συστήματα, που βάσει τής σημερινής κατάστασης τής τεχνολογίας θεωρούνται ακόμα άλυτα, θα λυθούν πολύ εύκολα στο μέλλον. Αλλά και ο αμερικανικός τύπος είναι ένας πολύ παραστατικός καθρέφτης του γενικού ενδιαφέροντος για τα ufo και την επικοινωνία με κατοίκους άλλων πλανητών. Ακόμα και στις πιο αμφίβολες αναφορές περί υποτιθέμενων θεάσεων, δίδεται μεγάλη αξία.
Και το όνομα ufo, είναι αμερικάνικής καταγωγής. Είναι η ακρωνυμία τού τεχνικού όρου «UnknownFlying Object», αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενο αντικείμενο. Εμφανίστηκε ως υπηρεσιακός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούσε η πολεμική αεροπορία τών ΗΠΑ, για μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα σώματα, την εμφάνιση τών οποίων δήλωναν τα στρατιωτικά ραντάρ ή άλλοι στρατιωτικοί παρατηρητές, σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Ifo σημαίνει Interplanitarian Flying Object, διαπλανητικό ιπτάμενο αντικείμενο. Το όνομα αυτό προϋποθέτει πως είναι ορθός ο τόσο αμφίβολος ισχυρισμός, ο οποίος όμως είναι και το πιο σημαντικό άρθρο πίστεως τής νέας θρησκείας, το ότι δηλαδή τα εμφανιζόμενα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα είναι διαπλανητικές μηχανές, με τις οποίες κάτοικοι άλλων πλανητών προσεγγίζουν την γη. Η νέα θρησκεία τής ουφολογίας δεν είναι λοιπόν κάποιο απομονωμένο φαινόμενο, αλλά σχετίζεται με τον τεχνολογικό πολιτισμό τής Αμερικής, με τον επιστημονικό της φουτουρισμό, την αισιόδοξη εκτίμησή της για τις ανθρώπινες ικανότητες, ο οποίος είναι σε θέση να εξελιχθεί σε superman με τις αντίστοιχες super επιδόσεις. Η θρησκεία αυτή ανήκει στο ρεύμα μιας ψυχικής και πνευματικής διάθεσης, που περιλαμβάνει ορισμένα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά.
Το εναρκτήριο λάκτισμα τού σοκ των ιπτάμενων δίσκων, αλλά και το όνομα, το έδωσε στις 24 Ιουνίου του 1947 ένας ιδιώτης πιλότος από το IdahoKen Arnold. Αυτός αναφέρει πως κατά την πτήση πλησίον τού Mount Rainier κοντά στην Washington, είχε δει 9 τεράστιες φωτεινές φέτες, που «μοιάζουν με δίσκους». Η αναφορά του που είχε τυπωθεί σε πρωτοσέλιδα αμερικάνικων εφημερίδων, είχε προκαλέσει σε όλες τις πολιτείες υστερία για τους ιπτάμενους δίσκους. Ένα νέο σοκ είχε προκαλέσει το 1952 το έργο ενός στρατηγού εν αποστρατεία, του Donald EKeyhoe, με τον τίτλο «Flying saucers from outer space» (ιπτάμενοι δίσκοι από το διάστημα). Ο στρατηγός αυτός είχε διερευνήσει κριτικά τα έγγραφα περί ufo, που είχε δώσει στη δημοσιότητα η ερευνητική επιτροπή τής πολεμικής αεροπορίας. Τις «φυσικές» εξηγήσεις τής επιτροπής, που απέδιδε τα φαινόμενα σε αντανακλάσεις μέσα στον αέρα, τις είχε απορρίψει, και ισχυρίστηκε ότι μπορεί να αποδείξει, ότι ακριβώς εκείνες οι αναφορές περί ufo τις οποίες είχαν απορρίψει, επιτρέπουν μόνο ένα συμπέρασμα: ότι πρόκειται περί διαπλανητικών οχημάτων, που εστάλησαν από άλλους πλανήτες στην γη μας. Κύριος απόστολος τής θρησκείας των ufo είχε γίνει κάποιος MrGeorgeAdamski, που είχε ισχυρισθεί, πως στην έρημο του New Mexico, είχε συναντήσει ένα διαστημόπλοιο από την Αφροδίτη, και είχε μιλήσει με τον πιλότο. Ο Adamski, τον οποίο ο αμερικάνικος τύπος είχε αποκαλέσει καθηγητή και μέλος τού αστεροσκοπείου του Palomar, του μεγαλύτερου τής Αμερικής, έκανε πολλές ομιλίες σε όλες τις ηπείρους, διηγούμενος τις εμπειρίες του. Ο ίδιος τον έχω ακούσει σε ένα συνέδριο ουφολόγων που έλαβε χώρα το 1967 στο Wiesbaden. Είχε συνεργαστεί με ομοϊδεάτες του στην έκδοση ενός βιβλίου με τον τίτλο: «Οι ιπτάμενοι δίσκοι προσγειώθηκαν». Εκεί περιγράφονται οι θαυμαστές αναφορές για συναντήσεις με αστροναύτες από άλλους πλανήτες, αναφορές για συνεχείς επαφές με τους κατοίκους τών πλανητών όπως και εμπειρίες τών «προσώπων-επαφών», που είχαν κατά τις επισκέψεις τους στους ιπτάμενους δίσκους. Το βιβλίο αυτό προσφέρει ακόμα πριν τον Däniken, μια φανταστική φιλοσοφία των πολιτισμών. Αυτή η φιλοσοφία βασίζεται στην σκέψη, πως το πλήθος τών αρχαίων πολιτισμών τής γης μας, εξηγείται μόνο μέσω της παρουσίας και βοήθειας κατοίκων άλλων, ανώτερων κόσμων. Αυτοί, ως φορείς πολιτισμού, πρόσφεραν στην ανθρωπότητα τής πρώιμης περιόδου τις σοφίες τους και τις υπεράνθρωπες επιστημονικές και τεχνολογικές τους γνώσεις. Μόνο με την βοήθεια τους ήταν δυνατόν, να κτιστούν για παράδειγμα οι πυραμίδες στην Αίγυπτο.  Η φανταστική «επιστημονική» δομή αυτών των ιδεών βρίσκεται στα έργα του Erich von Däniken. Η επιτυχία των βιβλίων του, την οποία συνόδευσε και μια διάθεση κατάλληλη στο πλατύ κοινό, μπορεί να εξηγηθεί με την τεχνολογική αισιοδοξία, την προτίμηση για το απόκρυφο και ταυτόχρονα από την ανησυχία για τις ελλείψεις τού σημερινού πολιτισμού.
Στο μεταξύ όμως, ο αποστολικός βράχος, πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε η θρησκεία των ufo, αποδείχθηκε σαθρός. Είχε αποδειχθεί, πως η φωτογραφία που παρουσίασε ο Adamski, και που δείχνει το ufo που είχε δει, είναι στην πραγματικότητα φωτογραφία τής πόρτας πλυντηρίου συγκεκριμένης μάρκας. Έχει αποκαλυφθεί επίσης, πως δεν είναι μέλος του αστεροσκοπείου του Palomar, αλλά πως έχει περίπτερο με αναψυκτικά, πάνω στο δρόμο προς το PalomarΤέτοιες αποκαλύψεις όμως-όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις στην ιστορία των θρησκειών-σπάνια κλονίζουν την πίστη των πιστών.

 Συνεχίζεται

ΣΧΟΛΙΟ: Ας κρατήσουμε τήν παρατήρηση ότι η φαντασία μάς υποβάλλει τήν ιδέα ότι ο πολιτισμός μας είναι κατώτερος. Επομένως καί ο άνθρωπός του. Τήν βεβαίωση ότι η ουφολογία είναι αμερικανικής προελεύσεως. Δηλ. τήν βεβαιότητα τών ίδιων τών αμερικανών ότι είναι κατώτεροι κάτι πού εξηγεί καί τό πάθος τους νά γίνουν υπερδύναμις. Κάτι πού εξηγεί επίσης τήν έκρηξη τών αποκαλυπτικών δοξασιών περί τού τέλους τού κόσμου. ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ. ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Κάτι πού εξηγεί επίσης τήν επαναστατική απελευθέρωση τής επιθυμίας, στά χνάρια τής ψυχολογίας τού Φρόυντ. Μιά απελευθέρωση πού θεραπεύει τήν κατωτερότητα. ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΕΤΡΟ, ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Οι Ρώσοι θεολόγοι τής διασποράς κήρυξαν τό Χάος, τό Ungrund(;), τό Μηδέν, τέταρτη υπόσταση τού θεού καί τήν θεολογία τους Σοφιολογία. Βάσει τής οποίας ο Χριστός γιά νά γίνει άνθρωπος πέρασε υποχρεωτικώς από τό μηδέν τής πρό-δημιουργίας κενώνοντας υποχρεωτικώς τήν θεότητά του.

Αμέθυστος
https://amethystosbooks.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου