Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Πρέπει να βλέπομε το καθετί με αγαθό τρόπο. Τίποτα το κακό να μη σκεπτόμαστε για τους άλλους. Κι ένα βλέμμα κι ένας στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχομε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα κι αγάπη. Αυτά να μεταδίδομε.https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%9D-%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3/151606611664237?fref=photo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου