Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Γέροντας δὲν ἀνῆκε πουθενά. Ἀνῆκε στὴν Ἐκκλησία Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/?p=2587
Ἔλεγε χαρακτηριστικά: “Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἄκτιστη”. Γιατί εἶναι ἄκτιστη ἡ Ἐκκλησία; Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρωπότης, εἶναι ὁ Θεὸς στὴν ἱστορία. Καὶ καλούμεθα καὶ μεῖς, οἱ πιστοί, νὰ γίνουμε ἄκτιστοι, νὰ γίνουμε μέτοχοι τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, νὰ μποῦμε μέσα στὸ μυστήριο τῆς Θεότητος, νὰ ὑπερβοῦμε τὴν κοσμικότητά μας, νὰ γίνουμε ὑπερβατικοί. Ἄκτιστη εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι αὐτὸ τὸ περνοῦσε πρακτικά. Δεχόταν ὅλους. Ἡ πόρτα του ἦταν ἀνοιχτὴ γιὰ ὅλους. Δὲν ἦταν προσωπολήπτης. Ὅποιος πήγαινε τὸν δεχόταν, ὅπου κι ἂν ἀνῆκε. Ὁ ἴδιος δὲν ἀνῆκε πουθενά. Ἀνῆκε στὴν Ἐκκλησία. Καὶ δεχόταν ὅλους.   Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/?p=2587

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου