Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Αχ! παιδάκι μου…ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ…

Μη λυπήσαι παιδί μου μήτε να ενθυμήσαι το παρελθόν διότι εκείνα απέρασαν.
Συντάκτης: 
Αχ! παιδάκι μου…ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ…
Μη λυπήσαι παιδί μου μήτε να ενθυμήσαι το παρελθόν διότι εκείνα απέρασαν. Άνθρωποι είμεθα και τέκνα παραβάσεως.
Δι’ αυτό συγκατάβασιν θα κάμει ο Κύριος και εν μετανοία, όλα τα συγχωρεί. Ναι παιδί μου… Διότι ενόσω ζούμε αυτή η ζωή δεν έχει ανάπαυσιν. Ζυμωμένη με τα βάσανα είναι… ανάμικτα όλα…
Αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά παιδί μου αφήνουν κέρδος στην ψυχήν μας…
Η έρημος παιδί μου έχει άλλους πειρασμούς….και ο κόσμος άλλους …
Ας σκεπάζει ο ένας τα σφάλματα του άλλου.
Ω! μάταιε κόσμε! ψεύτικε ντουνιά, κανένα καλόν δεν έχεις επάνω σου.
Μέσα στις θλίψεις παιδί μου θα βρεις τον γλυκύτατον Ιησούν…
Ο προορισμός του ανθρώπου, αφού γεννηθεί είναι να βρει τον Θεόν.
Δεν μπορεί να Τον βρει όμως, εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός…
Τα πάθη μας, μάς έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς.
Όταν όμως στρέψει το ματάκι του προς ημάς ο αγαθός Θεός, τότε ως από ύπνον ξυπνούμε και αρχίζομεν να ζητούμεν την σωτηρίαν μας…

Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού – Από το βιβλίο «Έκφραση μοναχικής εμπειρίας»
http://www.greekpress.gr/%CE%B1%CF%87-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου