Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος,


Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε' 


1 Περὶ δ τν χρνων κα τν καιρν, δελφο, ο χρεαν χετε μν γρφεσθαι·
2 ατο γρ κριβς οδατε τι  μρα Κυρου ς κλπτης ν νυκτ οτωςρχεται.
ταν γρ λγωσιν, ερνη κα σφλεια, ττε αφνδιος ατοςφσταται λεθρος, σπερ  δν τ ν γαστρ χοσ, κα ο μ κφγωσιν.
μες δδελφο, οκ στ ν σκτει, να  μρα μς ς κλπτης καταλβ·
5 πντες μες υο φωτς στε κα υο μρας. οκ σμν νυκτς οδ σκτους.
ρα ον μ καθεδωμεν ς κα ο λοιπολλ γρηγορμεν κα νφωμεν.
7 Ο γρ καθεδοντες νυκτς καθεδουσι, κα ο μεθυσκμενοι νυκτς μεθουσιν·
μες δ μρας ντες νφωμεν, νδυσμενοι θρακα πστεως κα γπης κα περικεφαλααν λπδα σωτηρας·
τι οκ θετο μς  Θες ες ργν, λλ' ες περιποησιν σωτηρας δι τοΚυρου μν ησο Χριστο,
10 το ποθανντος πρ μν, να ετε γρηγορμεν ετε καθεδωμεν μα σν ατ ζσωμεν.
11 Δι παρακαλετε λλλους κα οκοδομετε ες τν να, καθς κα ποιετε.

 Μετάφραση
1 Ὡς πρὸς δὲ τοὺς χρόνους καὶ τοὺς καιρούς, ἀδελφοί, δὲν ἔχετε ἀνάγκην νὰ σᾶς γράψω,
2 διότι καὶ σεῖς οἱ ἴδιοι ξέρετε καλά, ὅτι ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου θὰ ἔλθῃ σὰν κλέφτης τὴν νύχτα.
3 Ὅταν λέγουν, «Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια», τότε ἔρχεται ἐπάνω τους αἰφνίδια καταστροφή, ὅπως ὁ κοιλόπονος εἰς τὴν ἔγκυον, καὶ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ξεφύγουν.
4 Σεῖς ὅμως, ἀδελφοί, δὲν ἀνήκετε εἰς τὸ σκοτάδι, διὰ νὰ σᾶς καταλάβῃ ξαφνικὰ ἡ ἡμέρα ἐκείνη σὰν κλέφτης.
5 Ὅλοι σεῖς εἶσθε παιδιὰ φωτός, παιδιὰ ἡμέρας. Δὲν ἀνήκετε εἰς τὴν νύχτα οὔτε εἰς τὸ σκοτάδι.
6 Ὥστε λοιπόν, ἂς μὴ κοιμώμεθα ὅπως καὶ οἱ λοιποί, ἀλλ’ ἂς εἴμεθα ἄγρυπνοι καὶ νηφάλιοι.
7 Οἱ κοιμώμενοι κοιμοῦνται τὴν νύχτα καὶ οἱ μέθυσοι μεθοῦν τὴν νύχτα.
8 Ἀλλ’ ἐμεῖς ποὺ ἀνήκομεν εἰς τὴν ἡμέραν, ἂς εἴμεθα νηφάλιοι καὶ ἂς ἐνδυθοῦμε τὸν θώρακα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης, καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας διὰ περικεφαλαίαν,
9 διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς προώρισε δι’ ὀργὴν ἀλλὰ διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν σωτηρίαν διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
10 ὁ ὁποῖος ἐπέθανε γιὰ μᾶς, ὥστε, εἴτε εἴμεθα ἄγρυπνοι εἴτε κοιμώμεθα, νὰ ζήσωμεν μαζί του.
11 Διὰ τοῦτο, παρηγορεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ οἰκοδομεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ὅπως καὶ κάνετε.

http://amethystosbooks.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου