Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

H λέξη humility-ταπείνωση


11-organic-cuba-urban.jpg

H λέξη humility ταπείνωση προέρχεται από το humus λατινικό που σημαίνει γόνιμο έδαφος
Η ταπείνωση δεν είναι μια κατάσταση την οποία προσπαθούμε να αντιγράψουμε λέγοντας ότι είμαστε ανάξιοι, ότι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο οι άλλοι μάς θεωρούν -αν μάς θεωρούν.
Η ταπείνωση είναι η κατάσταση της γής , που παραμένει απολύτως ανοιχτή και υποταγμένη , δεκτική στη βροχή στα σκουπίδια μας στο όργωμα , υποταγμένη και προσφερόμενη αποδίδει καρπούς.

π.Άντονυ Μπλούμ

Ετυμολογία λέξεως ταπείνωση : 

πέδον [ πάτος, βάδος (α>ε), δηλαδή πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να περπατήσει (βαδίσει), πεδιάδα, επί-πεδο ] - το έδαφος, η γη . πεδίον, πεδιάς,πεδιακός, πεδιαίος, πεδιανόμος, πεδιάσιος, πεδιεινός, πεδιεύς, πεδιήρης (άρω) , πεδιονόμος, πεδιούχος (έχω) , πεδιοβάμων (βαίνω) , πεδόθεν, πέ (ορύσσω) , πεδοκοίτης (κοίτη) , πεδόεις, έμπεδος (εν) , εμπέδως, έμπεδον, εμπεδόω, εμπεδής, εμπεδώς, εμπεδο-, εμπεδώνω, εμπέδωσις, έμπεπιπέδωσις, επίπεδον,

δάπεδον (δα = γη) , δάπης, δάπις,
τάπης (δ>τ) , τάπηταςταπεινός, ταπεινότης, ταπεινόω, ταπεινώνω, ταπείνωσις, ταπεινοφρoσύνη 

 misha
http://amethystosbooks.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου