Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Saint Anastasius the Sinaite in the Monastery, Rembrandt, 1631

 
https://www.facebook.com/mwoerl?fref=photo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου